Opleiding trainer niveau 2 waterpolo

Vanaf half maart zullen een 4-tal RTC sporters de opleiding trainer niveau 2 waterpolo volgen bij het WOC. De cursus zal worden verzorgd door Eric Noordegraaf.

In deze opleiding leren de cursisten hoe een verantwoorde training kunnen geven aan met name de jeugdige waterpolo sporters. De rol is om deze enthousiaste sporters de basisvaardigheden aan te leren. Om dit te kunnen doen, wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de verschillende technieken en hoe je deze op een veilige, positieve, leuke en enthousiaste manier aanleert.

De trainer niveau 2 is verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een training. Deze training is gebaseerd op een aangereikte jaarplanning door en/of onder supervisie van een daartoe gekwalificeerde trainer. De trainer op niveau 2 begeleidt bij wedstrijden en is verantwoording verschuldigd aan degene die de eindverantwoordelijkheid draagt. De cursisten zullen dan ook opgeleid worden om een wedstrijd te kunnen begeleiden.

Onderdeel van de opleidingen trainer/coach en instructeur op niveau 2 vormt een verplichte praktijktoets. De cursus wordt gegeven in samenwerking met de KNZB en Richard Keus Opleidingen.

Geef een reactie