Opleiding Trainers

KNZB ERKEND OPLEIDER in samenwerking met Richard Keus Opleidingen :

Mijn eigen opleiding en ervaring bestaan uit de jarenlange ervaring op het internationale top-waterpolo niveau en als praktijkbegeleider. Verder ben ik volgens de richtlijnen van de bond uiteraard in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Het nieuwe organisatiemodel van de KNZB waarbij de opleidingen uit worden besteed aan erkende opleiders bracht mij deze kans om de cursus waterpolo aan te bieden. De opleidingen zijn tot stand gekomen middels de samenwerking met Richard Keus opleidingen.

Aanbod Niveau 2 trainer/coach waterpolo
Beginnende trainers, coaches en instructeurs starten met een opleiding op niveau 2. In deze opleiding leer je hoe je verantwoord training of les kunt geven aan met name de jeugdige zwemsporters. Jouw rol is om deze enthousiaste sporters de basisvaardigheden aan te leren. Om dit te kunnen doen, wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de verschillende technieken en hoe je deze op een veilige, positieve, leuke en enthousiaste manier aanleert.
De trainer/coach op niveau 2 is verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een training. Deze training is gebaseerd op een aangereikte jaarplanning door en/of onder supervisie van een daartoe gekwalificeerde trainer. De trainer/coach op niveau 2 begeleidt bij wedstrijden en is verantwoording verschuldigd aan degene die de eindverantwoordelijkheid draagt.

Opleiding trainer waterpolo
Opleiding WP2 cursist

 

Na het volgen van de opleiding Trainer Waterpolo niveau 2 kan je als trainer:

  • Trainingen voorbereiden, geven en evalueren
  • Waterpolo spelers de basisvaardigheden leren en enthousiast maken/houden
  • Spelers begeleiden bij wedstrijden en toezien op (sociale) veiligheid bij trainen en wedstrijden
  • De vereniging ondersteunen bij activiteiten gericht op ledenbehoud en leden werving
  • Ben je assistent trainer

Voor meer info, stuur een mailtje naar woc@xs4all.nl of vul je het contactformulier in.

Niveau 3 zelfstandig trainer/coach waterpolo
Na het volgen van de opleiding trainer/coach of instructeur niveau 2 kan je jezelf inschrijven voor de opleiding trainer/coach niveau 3. De cursus bestaat een aantal theorie- en praktijksessie, E-learning en het vervullen van opdrachten.

Rol en verantwoordelijkheden
De trainer/coach niveau 3 geeft zelfstandig training, coacht zelfstandig sporters bij wedstrijden, organiseert zelfstandig (sport)activiteiten en neemt zelfstandig vaardigheidstoetsen af. De trainer/coach niveau 3 stuurt trainer/coaches van niveau 1 en niveau 2 aan. Hij of zij is verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing en het sport- en spelplezier vergroot. Hij of zij werkt bij het organiseren van activiteiten samen met andere kaderleden en rapporteert aan het bestuur.

WOC Opleiding Trainers
Opleiding coach waterpolo

Instroomeisen opleiding niveau 3

  • Minimale leeftijd van 17 jaar bij het starten van de Proeve van Bekwaamheid (PvB’s)
  • Beschikken over aantoonbare zwemvaardigheden die minimaal gelijk zijn aan de eindtermen van het zwem-ABC
  • Zorgen voor een praktijkbegeleider/collega met minimaal een diploma trainer, coach, instructeur niveau 3
  • Toegang tot- en kunnen werken met een computer of laptop met internetverbinding
  • Diploma trainer, coach Waterpolo niveau 2. Indien je geen diploma trainer, coach niveau  2 waterpolo hebt, kun je wel worden toegelaten indien er tijdens het intake gesprek blijkt dat er voldoende basis kennis aanwezig van de cursist

Voor meer info, stuur een mailtje naar woc@xs4all.nl of vul je het contactformulier in.

Clinic “ouders in onze sport”
De jeugd in onze samenleving zou steeds meer geïnteresseerd zijn in hun digitale omgeving dan in sport. De jeugdsport is echter nog steeds springlevend, maar is sterk afhankelijk van het gedrag van de ouders. Deze clinic helpt de ouders om te gaan met de jeugdsport. Tijdens de clinic krijgen de ouders voldoende tips om ook zelf volop van de sport te genieten en het sporten van het kind, een plezierige en waardevolle bezigheid te laten zijn. Tijdens de clinic wordt er aandacht besteedt aan de verantwoordelijkheden van de ouders, normen en waarden, hoe geef je het goede voorbeeld etc.

De clinic wordt gegeven bij verenigingen in combinatie met de uitleg van de (basis) spelregels.

Voor meer info, stuur een mailtje naar woc@xs4all.nl of vul je het contactformulier in.

Ouders in onze sport
Huidige geplande opleidingen:

Opleiding: Waterpolo Coach/Trainer Niveau 2
Opleider: Eric Noordegraaf
Locatie: Hofbad te Den Haag
Data: 24 augustus, 7 september, 21 september en 5 oktober (2024)
Aantal deelnemers: Minimaal 10 / Maximaal 15
Kosten: € 550,– (incl. BTW)

Opleiding: Waterpolo Coach/Trainer Niveau 2
Opleider: Eric Noordegraaf
Locatie: Hofbad te Den Haag
Data: 11 mei, 18 mei, 8 juni en 22 juni (2024)
Aantal deelnemers: VOLGEBOEKT 
Kosten: € 550,– (incl. BTW)

Opleiding: Waterpolo Coach/Trainer Niveau 3
Opleider: Eric Noordegraaf bijgestaan door een aantal relevante experts
Data: N.t.b.
Aantal deelnemers: Minimaal 10 / Maximaal 15
Kosten: € 1795,– (inclusief eenmalige kosten examens en BTW)

Voor meer info over deze opleidingen, stuur een mailtje naar woc@xs4all.nl of vul je het contactformulier in.